$categorynews[0]->title
உலகில் ஒவ்வொரு நாடும், ஒவ்வொரு வித்தியாசமான விளையாட்டுகள், கலைகளால் சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்து இழுக்கின்றன. அந்த வகையில், தென்கொரியாவில் சேற்றுத் திருவிழா மிக பிரபலம்.... வாங்க பார்க்கலாம்....
$categorynews[$i]->title

சுற்றுலாப் பயணிகளை சுண்டியிழுக்கும் சேற்று திருவிழா! - என்ன ஸ்பெஷல்?

Aug 11, 2020
உலகில் ஒவ்வொரு நாடும், ஒவ்வொரு வித்தியாசமான விளையாட்டுகள், கலைகளால் சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்து இழுக்கின்றன. அந்த வகையில், தென்கொரியாவில் சேற்றுத் திருவிழா மிக பிரபலம்.... வாங்க பார்க்கலாம்....