$categorynews[0]->title
இறுதிப் பருவத் தேர்வுகளில் அரியர் வைத்திருக்கும் பொறியியல் மாணவர்களுக்கான தேர்வுகள் வரும் 22-ம் தேதி முதல் தொடங்கும் என்று அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது.
$categorynews[$i]->title

இறுதிப் பருவத் தேர்வுகள் : செப் 22ஆம் தேதி முதல் தொடக்கம் - அண்ணா பல்கலைக்கழகம்

Sep 13, 2020
இறுதிப் பருவத் தேர்வுகளில் அரியர் வைத்திருக்கும் பொறியியல் மாணவர்களுக்கான தேர்வுகள் வரும் 22-ம் தேதி முதல் தொடங்கும் என்று அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது.