நியூஸ் ஜெ தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பை இனி TATA SKY -ல் கண்டு மகிழலாம்

Mar 07, 2019 12:01 PM 2666

செய்தி தொலைக்காட்சி வரலாற்றில் புதுமைகள் படைத்துக்  கொண்டு இருக்கிறது உங்கள் நியூஸ் ஜெ தொலைக்காட்சி.. தமிழ்நாட்டின் உரிமைகுரல் என ஒலிக்கும் உங்கள் நியூஸ் ஜெ தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பை இனி TATA SKY-ல், Channel 1593-ல் கண்டு மகிழலாம்.

Comment

Successfully posted

Super User

MY DTH CONNECTION IS VIDEOCON. I WANT SEE NEWS J CHANNEL. So what i will do.


Super User

Thank you very much for the informative post.


Super User

வாழ்க வளமுடன் நியூஸ் ஜெ அம்மா புகழ் வாழ்கSuper User

sun DTH lla pakallama