(உங்களுக்காக 1 நிமிடம்) ஒதுக்கினால் போதும்-புகைப்பட வடிவிலான இன்றைய (21|10|2021) நண்பகல் தலைப்புச் செய்திகள்!!!!

Oct 21, 2021 01:52 PM 8421

உங்கள் அன்றாட பணிகளை தொடங்குவதற்கு முன்னால் ,ஒரே ஒரு நிமிடம் ஒதுக்கி உலகம்,நாடு,மாநிலம்,உங்கள் மாவட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளின் நடப்பு நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள். இது புகைப்பட தலைப்புச்செய்திகளின் தொகுப்பு- உங்களுக்காக ஒரு நிமிடம்..imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

பயனுள்ள இந்த புகைப்பட செய்தித்தொகுப்பை உங்கள் குடும்பத்தினர்,நண்பர்கள்,உற்றார்,உறவினர் என அனைத்து தரப்பினருடனும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்....தமிழர் அனைவரும் உலக நாட்டு நடப்பு நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ள செய்வதை நம் குறிக்கோளாக கொள்வோம்..நிச்சயம் வெல்வோம்...

என்றும் உங்களுடன் உரிமைக்குரலாய் NEWSJ....

 

மேலும் சில நிமிடம் ஒதுக்கினால் மேற்கண்ட புகைப்பட செய்திகளை காட்சிப்பதிவுகளுடன் விவரமாக தெரிந்துகொள்ளலாம்...

காண↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕

Comment

Successfully posted