புத்தகக் காட்சி

42வது சென்னை புததகக் கண்காட்சியின், நான்காவது நாளில், எந்தெந்த படைப்புகள் ஆதிக்கம் செலுத்தின என்பதைப் பற்றிய கட்டுரை.

CBF -2019 எந்தெந்த படைப்புகள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன? மக்கள் கருத்து என்ன?

Jan 10, 2019
42வது சென்னை புததகக் கண்காட்சியின், நான்காவது நாளில், எந்தெந்த படைப்புகள் ஆதிக்கம் செலுத்தின என்பதைப் பற்றிய கட்டுரை.

CBF- 2019 எப்படி இருக்கிறது புத்தகத் திருவிழா ? - ஒரு எழுத்துச் சுற்றுலா

Jan 10, 2019
எப்படி இருக்கிறது புத்தகத் திருவிழா. சுற்றுலாவுக்குத் தயாராகுங்கள்.

CBF 2019 - எழுத்தாளர்கள் மற்றும் வாசகர்களின் மனநிலை என்ன ?

Jan 10, 2019
42 வது சென்னை புத்தக கண்காட்சிக்கு வரும் வாசகர் கூட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த சூழ்நிலையில் எழுத்தாளர்கள் மற்றும் வாசகர்களின் மனநிலை என்னவாக இருக்கிறது என்பது பற்றிய கட்டுரை.