வர்த்தகம்

பஜாஜ் -ன் சிட்டக் ஸ்கூட்டர் 2006க்கு பிறகு விற்பனையை நிறுத்தி இருந்தது. தற்போது புதிய வடிவில் அது சந்தைக்கு வர இருக்கிறது. அது பற்றிய செய்தி தொகுப்பு.

புதிய வடிவில் மீண்டும் பஜாஜ் -ன் சிட்டக் ஸ்கூட்டர் பற்றி செய்தி தொகுப்பு.

Nov 13, 2019
பஜாஜ் -ன் சிட்டக் ஸ்கூட்டர் 2006க்கு பிறகு விற்பனையை நிறுத்தி இருந்தது. தற்போது புதிய வடிவில் அது சந்தைக்கு வர இருக்கிறது. அது பற்றிய செய்தி தொகுப்பு.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

Nov 02, 2019
ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 64 ரூபாய் குறைந்து 29 ஆயிரத்து 640 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

புதிய உச்சம் தொட்ட மும்பை பங்குச்சந்தை

Oct 31, 2019
மும்பை பங்குச்சந்தை பங்கு விலைக் குறியீடு இன்று 40 ஆயிரத்து 392 என்கிற புதிய உச்சத்தை முதன்முறையாகத் தொட்டு சாதனை படைத்துள்ளது.

ஆபரணத் தங்கம் விலை நிலவரங்கள்

Oct 29, 2019
ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 256 ரூபாய் குறைந்து, 29 ஆயிரத்து 224 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

Oct 26, 2019
ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 40 ரூபாய் குறைந்து, 29 ஆயிரத்து 504 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.