$categorynews[0]->title
பிரிட்டனில் பணியாற்ற விரும்புபவர்களுக்கான புதிய விதிகள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளன. இந்த விதிகளின்படி ஆங்கிலம் தெரியாதவர்களால் இனி பிரிட்டனில் பணிவாய்ப்பைப் பெற முடியாது. பிரிட்டனின் புதிய விதிகள் குறித்த சிறப்பு செய்தி தொகுப்பு ..
$categorynews[$i]->title

ஆங்கிலம் தெரியாதா..? பிரிட்டனில் வேலை இல்லை : பிரிட்டன் அதிரடி அறிவிப்பு

Feb 21, 2020
பிரிட்டனில் பணியாற்ற விரும்புபவர்களுக்கான புதிய விதிகள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளன. இந்த விதிகளின்படி ஆங்கிலம் தெரியாதவர்களால் இனி பிரிட்டனில் பணிவாய்ப்பைப் பெற முடியாது. பிரிட்டனின் புதிய விதிகள் குறித்த சிறப்பு செய்தி தொகுப்பு ..
$categorynews[$i]->title

சுற்றுச்சூழல் அனுமதியில்லாமல் எந்தவொரு பணிகளும் தொடங்கப்படாது: மத்திய அரசு

Aug 22, 2019
சுற்றுச்சூழல் அனுமதியில்லாமல், சேலம் - சென்னை இடையேயான எட்டு வழிச்சாலை திட்டம் தொடங்கப்படாது என மத்திய அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.