$categorynews[0]->title
சென்னையில் திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் நினைவிடத்தில் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் மலர்தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார்.
$categorynews[$i]->title

கருணாநிதியின் நினைவிடத்தில் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் மலர்தூவி அஞ்சலி

Aug 20, 2018
சென்னையில் திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் நினைவிடத்தில் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் மலர்தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார்.