$categorynews[0]->title
ஜம்மு காஷ்மீரில் நடைபெற்ற துப்பாக்கிச்சூட்டில் தீவிரவாதிகள்  2 பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர்.
$categorynews[$i]->title

காஷ்மீரில் துப்பாக்கிச்சூடு - 2 தீவிரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை

Aug 03, 2018
ஜம்மு காஷ்மீரில் நடைபெற்ற துப்பாக்கிச்சூட்டில் தீவிரவாதிகள்  2 பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர்.
$categorynews[$i]->title

காஷ்மீரில் துப்பாக்கிச்சூடு - 2 தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொலை

Jul 10, 2018
காஷ்மீரில் தெற்குப் பகுதியில் தீவிரவாதிகளுக்கும், பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையேயான துப்பாக்கிச்சண்டையில் தீவிரவாதிகள் இருவர் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டுள்ளனர்