$categorynews[0]->title
பழனி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கோடை வெப்பம் தணிந்து இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்ததால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
$categorynews[$i]->title

கடுமையான வெயிலில் இருந்து மக்களை குளிர்வித்த மழை

Apr 19, 2019
பழனி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கோடை வெப்பம் தணிந்து இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்ததால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.