$categorynews[0]->title
காஞ்சிபுரத்தில் டெங்கு கொசுக்களை உற்பத்தி செய்யும் வகையில் செயல்படும் நவீன அரிசி ஆலைகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் தலா 25 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து உத்தரவிட்டார்.
$categorynews[$i]->title

காஞ்சிபுரத்தில் டெங்கு கொசுக்கள் பற்றின ஆய்வு - நவீன அரிசி ஆலைகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் 25 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம்

Nov 12, 2018
காஞ்சிபுரத்தில் டெங்கு கொசுக்களை உற்பத்தி செய்யும் வகையில் செயல்படும் நவீன அரிசி ஆலைகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் தலா 25 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து உத்தரவிட்டார்.