$categorynews[0]->title
நில முறைகேடு வழக்கு தொடர்பாக, ராபர்ட் வதேரா மற்றும் அவரது தாயார் அமலாக்கத் துறையினர் முன் ஆஜராகினர்.
$categorynews[$i]->title

நில மோசடி வழக்கு: அமலாக்கத் துறை முன்பு ராபர்ட் வதேரா, அவரது தாயார் ஆஜர்

Feb 12, 2019
நில முறைகேடு வழக்கு தொடர்பாக, ராபர்ட் வதேரா மற்றும் அவரது தாயார் அமலாக்கத் துறையினர் முன் ஆஜராகினர்.
$categorynews[$i]->title

நில முறைகேடு வழக்கு: ராபர்ட் வதேரா அமலாக்கத்துறை முன்பு இன்று ஆஜராகிறார்

Feb 12, 2019
நில முறைகேடு வழக்கில், ஜெய்ப்பூர் அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் ராபர்ட் வதேரா இன்று ஆஜராகிறார்.