$categorynews[0]->title
பிரிட்டனில் பணியாற்ற விரும்புபவர்களுக்கான புதிய விதிகள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளன. இந்த விதிகளின்படி ஆங்கிலம் தெரியாதவர்களால் இனி பிரிட்டனில் பணிவாய்ப்பைப் பெற முடியாது. பிரிட்டனின் புதிய விதிகள் குறித்த சிறப்பு செய்தி தொகுப்பு ..
$categorynews[$i]->title

ஆங்கிலம் தெரியாதா..? பிரிட்டனில் வேலை இல்லை : பிரிட்டன் அதிரடி அறிவிப்பு

Feb 21, 2020
பிரிட்டனில் பணியாற்ற விரும்புபவர்களுக்கான புதிய விதிகள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளன. இந்த விதிகளின்படி ஆங்கிலம் தெரியாதவர்களால் இனி பிரிட்டனில் பணிவாய்ப்பைப் பெற முடியாது. பிரிட்டனின் புதிய விதிகள் குறித்த சிறப்பு செய்தி தொகுப்பு ..