$categorynews[0]->title
கேரளாவில் நாளை அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு அம்மாநில முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
$categorynews[$i]->title

கேரளாவில் நாளை அனைத்து கட்சிக் கூட்டம் - முதலமைச்சர் பிணராயி விஜயன் அழைப்பு

Nov 14, 2018
கேரளாவில் நாளை அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு அம்மாநில முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.