$categorynews[0]->title
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே புகழ்பெற்ற எட்டயபுரம் ஆட்டு சந்தையில் பொங்கலை முன்னிட்டு 5 கோடி ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனையாகியுள்ளது.
$categorynews[$i]->title

பொங்கலை முன்னிட்டு எட்டயபுரம் ஆட்டு சந்தையில் ரூ.5 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை

Jan 12, 2020
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே புகழ்பெற்ற எட்டயபுரம் ஆட்டு சந்தையில் பொங்கலை முன்னிட்டு 5 கோடி ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனையாகியுள்ளது.