$categorynews[0]->title
அழிந்து வரும் புலி இனத்தை பாதுகாக்கும் வகையில், ஆண்டுதோறும் ஜூலை 29-ம் தேதி சர்வதேச புலிகள் தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. வனங்களின் முக்கிய ஆதாரமாக விளங்கும் புலிகளை பற்றி விவரிக்கிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு...
$categorynews[$i]->title

இன்று சர்வதேச புலிகள் தினம் - புலிகள் வனங்களின் ஆதாரம்!

Jul 29, 2020
அழிந்து வரும் புலி இனத்தை பாதுகாக்கும் வகையில், ஆண்டுதோறும் ஜூலை 29-ம் தேதி சர்வதேச புலிகள் தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. வனங்களின் முக்கிய ஆதாரமாக விளங்கும் புலிகளை பற்றி விவரிக்கிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு...
$categorynews[$i]->title

சர்வதேச புலிகள் தினம்: கணக்கெடுக்கப்பட்ட புலிகளின் எண்ணிக்கை விவரங்கள் வெளியீடு

Jul 29, 2019
சர்வதேச புலிகள் தினம் இன்று கடைப்பிடிக்கப்படும் நிலையில், டெல்லியில் நடைபெற்ற விழாவில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டார். அப்போது இந்தியாவில் உள்ள புலிகளின் எண்ணிக்கை விவரங்கள் அடங்கிய புத்தகத்தை வெளியிட்டார்.