$categorynews[0]->title
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஹர்பஜன் சிங், 'Madras Day'குறித்து ட்வீட் செய்துள்ளார்.
$categorynews[$i]->title

கலீஜ், டௌலட், பிசுக்கோத்; 'Madras Day'யை அதிரவைத்த ஹர்பஜன்

Aug 22, 2019
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஹர்பஜன் சிங், 'Madras Day'குறித்து ட்வீட் செய்துள்ளார்.