$categorynews[0]->title
அகமதாபாதில் நடைபெறும் இன்றைய போட்டியில், இரவு 7.30 மணிக்கு பஞ்சாப், கொல்கத்தா அணிகள் மோதுகின்றன
$categorynews[$i]->title

இன்றைய ஐ.பி.எல். போட்டியில், பஞ்சாப், கொல்கத்தா அணிகள் மோதுகின்றன

Apr 26, 2021
அகமதாபாதில் நடைபெறும் இன்றைய போட்டியில், இரவு 7.30 மணிக்கு பஞ்சாப், கொல்கத்தா அணிகள் மோதுகின்றன