$categorynews[0]->title
தேசிய மொழி இந்தி எனக்கூறிய Zomato நிறுவனத்துக்கு வலுக்கும் கண்டனம்அனைவரும் இந்தி தெரிந்திருக்க வேண்டுமென்றும் Zomato நிறுவனம் கூறியதுZomato நிறுவனத்திற்கு எதிராக சமூகவலைதளங்களில் பலர் கொந்தளிப்பு#boycottzomato, #Reject_zomato போன்ற ஹேஸ்டேக் இணையத்தில் டிரெண்டிங்பங்குச்சந்தையில் zomato நிறுவனத்தின் பங்கு 2% வரை சரிந்ததுஇந்தி மொழி விவகாரத்தில் மன்னிப்பு கேட்டது zomato நிறுவனம்
$categorynews[$i]->title

zomato அறிவிப்பு-ஊழியரின் கருத்திற்கு மன்னிப்பு-விரைவில் தமிழ் மொழியில் செயலி!!

Oct 19, 2021
தேசிய மொழி இந்தி எனக்கூறிய Zomato நிறுவனத்துக்கு வலுக்கும் கண்டனம்அனைவரும் இந்தி தெரிந்திருக்க வேண்டுமென்றும் Zomato நிறுவனம் கூறியதுZomato நிறுவனத்திற்கு எதிராக சமூகவலைதளங்களில் பலர் கொந்தளிப்பு#boycottzomato, #Reject_zomato போன்ற ஹேஸ்டேக் இணையத்தில் டிரெண்டிங்பங்குச்சந்தையில் zomato நிறுவனத்தின் பங்கு 2% வரை சரிந்ததுஇந்தி மொழி விவகாரத்தில் மன்னிப்பு கேட்டது zomato நிறுவனம்