$categorynews[0]->title
எகிப்தின் சூயஸ் கால்வாயில் சிக்கிய சரக்கு கப்பல் ஒரு வார போராட்டத்திற்கு பின் மீட்கப்பட்டுள்ளது.
$categorynews[$i]->title

சூயஸ் கால்வாயில் சிக்கிய கப்பல் முழுமையாக மீட்பு!

Mar 30, 2021
எகிப்தின் சூயஸ் கால்வாயில் சிக்கிய சரக்கு கப்பல் ஒரு வார போராட்டத்திற்கு பின் மீட்கப்பட்டுள்ளது.