$categorynews[0]->title
தனி நபர் பயங்கரவாதத் தாக்குதல் பெரும் சவாலாக உள்ளதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
$categorynews[$i]->title

தனி நபர் பயங்கரவாதத் தாக்குதல் பெரும் சவாலாக உள்ளது - மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்

Oct 17, 2018
தனி நபர் பயங்கரவாதத் தாக்குதல் பெரும் சவாலாக உள்ளதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.