$categorynews[0]->title
சிவகங்கையில் கணினி மயமாக்கப்பட்ட மின் தடை நீக்கம் மையத்தை தொழில்துறை அமைச்சர் பாஸ்கரன் திறந்து வைத்தார்.
$categorynews[$i]->title

கணினி மயமாக்கப்பட்ட மின் தடை நீக்கம் மையம் திறப்பு

Jun 30, 2019
சிவகங்கையில் கணினி மயமாக்கப்பட்ட மின் தடை நீக்கம் மையத்தை தொழில்துறை அமைச்சர் பாஸ்கரன் திறந்து வைத்தார்.