$categorynews[0]->title
கோவா கடற்பகுதியில் மாயமான கன்னியாகுமரி மீனவர்களை ஹெலிகாப்டர் உதவியுடன் மீட்க மத்திய-மாநில அரசுக்கு சக மீனவர்கள் கோரிக்கை
$categorynews[$i]->title

கோவா கடற்பகுதியில் மாயமான கன்னியாகுமரி 11 மீனர்வர்கள்

Apr 25, 2021
கோவா கடற்பகுதியில் மாயமான கன்னியாகுமரி மீனவர்களை ஹெலிகாப்டர் உதவியுடன் மீட்க மத்திய-மாநில அரசுக்கு சக மீனவர்கள் கோரிக்கை