கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் செல்வராசு பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள கடைகளில் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து வணிகத்துறை அதிகாரிகள் திடீரென ஆய்வு செய்தனர்.
$categorynews[$i]->title

  குப்பையில் கொட்டப்பட்ட காலாவதியான உணவுப் பொருட்கள்

Oct 11, 2018
 கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் செல்வராசு பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள கடைகளில் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து வணிகத்துறை அதிகாரிகள் திடீரென ஆய்வு செய்தனர்.