$categorynews[0]->title
மதுரை அழகர்கோவில் சுந்தரராஜப் பெருமாள், கோயிலில் ஆடிப்பெருந்திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் விமரிசையாக தொடங்கியது. விழாவில் ஏராளமானோர் பங்கேற்று "கோவிந்தா” என்ற கோஷம் முழங்கி சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
$categorynews[$i]->title

மதுரை கள்ளழகர் கோவில் ஆடிப்பெருந்திருவிழா கொடியேற்றம்

Aug 07, 2019
மதுரை அழகர்கோவில் சுந்தரராஜப் பெருமாள், கோயிலில் ஆடிப்பெருந்திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் விமரிசையாக தொடங்கியது. விழாவில் ஏராளமானோர் பங்கேற்று "கோவிந்தா” என்ற கோஷம் முழங்கி சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.