$categorynews[0]->title
புத்தக வாசிப்பின் மூலம் வரலாறுகளை அறிந்து கொள்ளலாம் என வனத்துறை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தெரிவித்தார்
$categorynews[$i]->title

புத்தக வாசிப்பின் மூலம் வரலாறுகளை அறிந்து கொள்ளலாம் - அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன்

Dec 10, 2018
புத்தக வாசிப்பின் மூலம் வரலாறுகளை அறிந்து கொள்ளலாம் என வனத்துறை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தெரிவித்தார்