$categorynews[0]->title
தமிழக அரசியல் மட்டுமின்றி, தேசிய அரசியலிலும் அசைக்கமுடியாத சக்தியாக திகழ்ந்தார் ஜெயலலிதா. காங்கிரஸ், பாரதிய ஜனதா ஆகிய தேசிய கட்சிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக ஜெயலலிதா இருந்தார்.
$categorynews[$i]->title

தேசிய அரசியலில் எதிர்கட்சிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக திகழ்ந்த அம்மா

Dec 05, 2019
தமிழக அரசியல் மட்டுமின்றி, தேசிய அரசியலிலும் அசைக்கமுடியாத சக்தியாக திகழ்ந்தார் ஜெயலலிதா. காங்கிரஸ், பாரதிய ஜனதா ஆகிய தேசிய கட்சிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக ஜெயலலிதா இருந்தார்.
$categorynews[$i]->title

தேசிய அரசியலில் எதிர்கட்சிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக திகழ்ந்த அம்மா

Dec 05, 2018
 தமிழக அரசியல் மட்டுமின்றி, தேசிய அரசியலிலும் அசைக்கமுடியாத சக்தியாக திகழ்ந்தார் ஜெயலலிதா. காங்கிரஸ், பாரதிய ஜனதா ஆகிய தேசிய கட்சிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக ஜெயலலிதா இருந்தார்