$categorynews[0]->title
பெரியகுளம் சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் முருகனுக்கு பதிலாக மயில்வேல் போட்டியிடுவார் என்று
$categorynews[$i]->title

பெரியகுளம் சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் முருகனுக்கு பதிலாக மயில்வேல் போட்டியிடுவார் : அதிமுக

Mar 22, 2019
பெரியகுளம் சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் முருகனுக்கு பதிலாக மயில்வேல் போட்டியிடுவார் என்று