$categorynews[0]->title
தல அஜித்தின் 61வது படமானது ‘ஆர்டிகிள் 15 ‘ என்ற ஹிந்தி திரைப்படத்தின் ரீமேக்காக இருக்கலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
$categorynews[$i]->title

அஜித்தின் 61வது படமும் ஹிந்தி ரீமேக் தானா ?

Sep 04, 2019
தல அஜித்தின் 61வது படமானது ‘ஆர்டிகிள் 15 ‘ என்ற ஹிந்தி திரைப்படத்தின் ரீமேக்காக இருக்கலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.