விண்கல்லின் சுற்றுப்பாதையில் நுழைந்து நாசா சாதனை

Jan 06, 2019 10:26 PM 181

நாசா ஐக்கிய அமெரிக்காவின் விண்வெளி ஆய்வு அமைப்பாகும். இது பல விண்வெளி ஆராய்ச்சிகளை செய்து வருகிறது.

அந்த வகையில் நாசா ஓசிரிஸ்-ரேக்ஸ் என்ற செயற்கைக்கோளை "பின்னு" எனும் விண்கல்லை ஆய்வு செய்ய அனுப்பியது. தற்போது பூமியில் இருந்து 110 மில்லியன் கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள விண்கல்லின் சுற்றுப்பாதையில் வெற்றிகரமாக நுழைந்து நாசாவின் பின்னு விண்கலம் சாதனை படைத்துள்ளது.

மேலும் 1.75 கிலோ மீட்டர் நெருக்கத்தில் விண்கல்லின் சுற்றுப்பாதையை சென்றடைந்துள்ளது இதுவே முதல் முறையாகும்.

அடுத்த மாதம் இறுதியில் இன்னும் நெருக்கமாக சென்று "பின்னு" விண்கல் பற்றிய ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும் என்று நாசா விஞ்ஞானிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

Comment

Successfully posted