இன்று தங்கத்தின் விலை உயர்வு

Oct 15, 2019 06:29 PM 190

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை, சவரனுக்கு 144 ரூபாய் அதிகரித்து 29 ஆயிரத்து 526 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

24 கேரட் தங்கத்தின் விலை கிராம் ஒன்றுக்கு 18 ரூபாய் அதிகரித்து 3 ஆயிரத்து 843 ரூபாய்க்கும், சவரனுக்கு 144 ரூபாய் அதிகரித்து, 30 ஆயிரத்து 744 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது.

22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராம் ஒன்றுக்கு 18 ரூபாய் அதிகரித்து 3 ஆயிரத்து 678 ரூபாய்க்கும், சவரனுக்கு 144 ரூபாய் அதிகரித்து 29 ஆயிரத்து 526 ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆகிறது.

வெள்ளி விலை கிராம் ஒன்றுக்கு 40காசுகள் அதிகரித்து 49ரூபாய் 70காசுகளுக்கும், ஒரு கிலோ பார் வெள்ளி 400ரூபாய் அதிகரித்து 49 ஆயிரத்து 700 ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது.

Comment

Successfully posted

Super User

News most useful to Us Thanks