இன்றைய பங்கு சந்தை நிலவரம் என்ன ?

Oct 09, 2019 12:17 PM 200

மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீடான சென்செக்ஸ் 41 புள்ளிகள் சரிந்து, 37 ஆயிரத்து 516 புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகி வருகிறது. இதேபோல், தேசியப் பங்குச் சந்தை குறியீடான நிப்டி 6 புள்ளிகள் சரிந்து, 11 ஆயிரத்து 130 புள்ளியாக வர்த்தகமாகி வருகிறது. உலகப் பங்குச்சந்தைகளும் இன்று இறக்கத்துடன் வர்த்தகமாகி வருகின்றன.

அமெரிக்கப் பங்குச் சந்தை குறியீடான நாஸ்டேக் 7 ஆயிரத்து 823 புள்ளிகளுடனும், லண்டன் பங்குச் சந்தை குறியீடான FTSE 7 ஆயிரத்து 143 புள்ளிகளுடனும், பிரான்ஸ் பங்குச் சந்தை குறியீடான CAC 5 ஆயிரத்து 456 புள்ளிகளுடனும் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

ஜெர்மனி பங்குச் சந்தை குறியீடான DAX, 11 ஆயிரத்து 970 புள்ளிகளுடனும், ஜப்பான் பங்குச் சந்தை குறியீடான NIKKEI, 21 ஆயிரத்து 450 புள்ளிகளுடனும் வர்த்தகமாகி வருகிறது. ஹாங்காங் பங்குச் சந்தை குறியீடான HANG SENG, 25 ஆயிரத்து 716 புள்ளிகளுடனும், சீனப் பங்குச் சந்தை குறியீடான Shaz, 2 ஆயிரத்து 909 புள்ளிகளுடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

Comment

Successfully posted