(உங்களுக்காக 1 நிமிடம்) ஒதுக்கினால் போதும்-புகைப்பட வடிவிலான இன்றைய (11|07|2021) காலை தலைப்புச் செய்திகள்!!!!

Jul 11, 2021 07:03 AM 2527

  உங்கள் அன்றாட பணிகளை தொடங்குவதற்கு முன்னால் ,ஒரே ஒரு நிமிடம் ஒதுக்கி உலகம்,நாடு,மாநிலம்,உங்கள் மாவட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளின் நடப்பு நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

மேலும் சில நிமிடம் ஒதுக்கினால் மேற்கண்ட புகைப்பட செய்திகளை காட்சிப்பதிவுகளுடன் விவரமாக தெரிந்துகொள்ளலாம்...

காண↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕

Comment

Successfully posted